ĐHĐCĐ Vissan: Vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 14% trong bối cảnh dịch tả lợn, xin dời thời hạn hoàn thành dự án Di dời Nhà máy thêm 2 nămKinh doanh

ĐHĐCĐ Vissan: Vẫn đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 14% trong bối cảnh dịch tả lợn, xin dời thời hạn hoàn thành dự án Di dời Nhà máy thêm 2 nămVissan kế hoạch kinh doanh với 4.850 tỷ doanh thu và 200 tỷ lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 9% và 14% so với thực hiện năm 2018. Với những chỉ tiêu trên, Vissan cũng lên phương án chia cổ tức 2019 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply