ĐHĐCĐ Vicostone: Kế hoạch lợi nhuận tăng 19%, nhận chuyển nhượng Phenikaa HuếKinh doanh

ĐHĐCĐ Vicostone: Kế hoạch lợi nhuận tăng 19%, nhận chuyển nhượng Phenikaa HuếHĐQT trình cổ đông việc giải thể Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả vai trò và chức năng của Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ hiện có.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply