ĐHĐCĐ VGC: Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT ViglaceraKinh doanh

Năm 2019, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, tăng 12,2% so với thực hiện năm 2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply