ĐHĐCĐ Thiên Long Group (TLG): Hợp tác với NWL Cayman, đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 25% doanh thu đến cuối năm 2020Kinh doanh

ĐHĐCĐ Thiên Long Group (TLG): Hợp tác với NWL Cayman, đặt mục tiêu tăng tỷ trọng xuất khẩu lên 25% doanh thu đến cuối năm 2020Thiên Long Group (TLG) cũng cân nhắc và đắn đo về biên lợi nhuận thu về, và để giải quyết bài toán này Tập đoàn đã phát triển mạnh những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chẳng hạn, Thiên Long tăng tiêu thụ bút chất lượng cao như thương hiệu Bizner, ngoài ra Công ty cũng tham mảng máy tính học sinh (thuộc lĩnh vực văn phòng phẩm) và một số sản phẩm khác trong tương lai.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply