ĐHĐCĐ Sabeco: Đâu là những điểm cần cải thiện trong chiến lược kinh doanh?Kinh doanh

ĐHĐCĐ Sabeco: Đâu là những điểm cần cải thiện trong chiến lược kinh doanh?Thaibev cho rằng tăng thị phần chưa phải quan trọng nhất với Sabeco, thay vào đó là 2 vấn đề: (1) dẫn đầu thị trường và (2) tăng trưởng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply