ĐHĐCĐ Sabeco: Cổ đông chất vấn kế hoạch lợi nhuận giảm, đề nghị “học tập” VinamilkKinh doanh

“Tại sao công ty đặt kế hoạch lợi nhuận 2018 giảm so với 2017?, cổ đông chất vấn lãnh đạo Sabeco.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply