ĐHĐCĐ Quốc Cường Gia Lai: Tiến độ pháp lý, giải tỏa dự án Phước Kiển hiện ra sao?Kinh doanh

Đến nay QCG đã nhận ứng từ đối tác 2.800 tỷ đồng, 6 tháng qua không ứng nữa do đền bù chậm và họ thấy không khả thi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply