ĐHĐCĐ KIDO: Đặt kế hoạch lợi nhuận “thận trọng” 300 tỷ đồng, tăng trưởng 70%Kinh doanh

Theo lãnh đạo KIDO, KDC đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 thận trọng để dành nguồn lực củng cố nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, tìm kiếm cơ hội đầu tư M&A, chọn lọc đối tác thực hiện OEM.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply