ĐHĐCĐ Hòa Phát: Cổ đông chất vấn việc đặt kế hoạch kinh doanh dè dặtKinh doanh

Hòa Phát đã thông qua kế hoạch năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu tăng 24% lên 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lại giảm 22% xuống còn 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ở mức 20%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply