ĐHĐCĐ HAGL Agirco (HNG): Chủ tịch THADI Võ Xuân Diện ứng cử vào HĐQTKinh doanh

ĐHĐCĐ HAGL Agirco (HNG): Chủ tịch THADI Võ Xuân Diện ứng cử vào HĐQTTHADI là đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp của THACO và sẽ là đầu mối bao tiêu sản phẩm trái cây của HAGL Agrico.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply