ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: Tranh luận về vị trí Chủ tọa của ông Cao Xuân NinhKinh doanh

Ông Cao Xuân Ninh, tân Chủ tịch HĐQT của Eximbank đã khẳng định với các cổ đông tính hợp pháp của vị trí Chủ toạ đoàn để tiến hành ĐHĐCĐ lần 2.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply