ĐHĐCĐ Eximbank lần 2 tiếp tục có tình huống bất ngờ và không thể tiến hànhKinh doanh

Sau tranh luận về tính hợp pháp của vị trí Chủ tọa, ĐHĐCĐ lần 2 của Eximbank có tình huống bất ngờ và không thể tiến hành.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply