ĐHĐCĐ Eximbank lần 2: Bất ngờ tình huống liên quan đến cổ đông từ NamABankKinh doanh

Sau tranh luận về tính hợp pháp của vị trí Chủ tọa, ĐHĐCĐ lần 2 của Eximbank có tình huống bất ngờ liên quan đến cổ đông từ NamABank.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply