ĐHCĐ VPBank: Ông Nguyễn Đức Vinh nói Fe Credit tiếp tục là mô hình kinh doanh hiệu quả của VPBankKinh doanh

ĐHCĐ VPBank: Ông Nguyễn Đức Vinh nói Fe Credit tiếp tục là mô hình kinh doanh hiệu quả của VPBankMục tiêu năm 2019 lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất tăng 3% nhưng riêng ngân hàng mẹ tăng trên 20%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply