ĐHCĐ Taseco Airs: Đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng 30%, rút khỏi dự án khách sạn À La Carte Hạ Long trước thời hạnKinh doanh

ĐHCĐ Taseco Airs: Đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng 30%, rút khỏi dự án khách sạn À La Carte Hạ Long trước thời hạnTaseco Airs đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 gần 1.131 tỷ đồng – tăng hơn 30% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 245,7 tỷ đồng – tăng hơn 20%. Tỷ lệ cổ tức nằm trong khoảng 25%-40%. Năm 2018, công ty này trả cổ tức với tỷ lệ 40% (25% bằng cổ phiếu, 15% bằng tiền mặt).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply