ĐHCĐ Tập đoàn DIC: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng năm 2019Kinh doanh

ĐHCĐ Tập đoàn DIC: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng năm 2019Ngày 24/4 vừa qua, Tập đoàn DIC (DIC Corp, MCK: DIG) đã tổ chức thành công Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tất cả các tờ trình đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ trên 99%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply