ĐHCĐ Hòa Bình -HBC: Chủ tịch TTC Land Đặng Hồng Anh ứng cử vào HĐQT, bán 25 triệu cổ phiếu cho Hyundai ElevatorKinh doanh

ĐHCĐ Hòa Bình -HBC: Chủ tịch TTC Land Đặng Hồng Anh ứng cử vào HĐQT, bán 25 triệu cổ phiếu cho Hyundai ElevatorNăm 2018 vừa qua do nợ phải thu tăng khá cao đã gây ra những khó khăn về dòng tiền. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tỉ lệ tăng trưởng của Công ty CP Xây dựng Tập đoàn Hòa Bình (HOSE: HBC) chậm lại so với năm 2017 (14%/49%) cũng như lợi nhuận giảm (630 tỷ đồng/859 tỷ đồng).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply