Đến năm 2035, TP Vũng Tàu được quy hoạch như thế nào để "dọn tổ đón đại bàng"?Kinh doanh

Bộ Xây dựng vừa có Báo cáo thẩm định số 54/BC-BXD về “Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Vũng Tàu đến năm 2035” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, nhiều nội dung quan trọng cho quy hoạch phát triển đô thị TP.Vũng Tàu đã được đề cập trong đồ án này. Đây cũng sẽ là cơ sở để nhiều dự án lớn đang đầu tư vào đây được sớm triển khai trong thời gian tới.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply