Đến cuối năm 2019, 30% chủ thẻ từ của Sacombank sẽ chuyển sang thẻ chip EMVKinh doanh

Chủ thẻ thanh toán Plus và thẻ tín dụng Family của Sacombank sẽ được chuyển đổi sang thẻ chip EMV theo lộ trình chuyển đổi 30% thẻ từ sang thẻ chip cuối năm nay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply