Đem đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM lừa bán cho dânKinh doanh

Hai doanh nghiệp bất động sản đem đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM ra vẽ dự án khu dân cư rồi phân lô, bán nền. Nhiều người dân mua phải dự án này, có nguy cơ mất tiền. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply