Đề xuất phê bình lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCMKinh doanh

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất UBND TP phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP trong việc chậm báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply