Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu: Chính phủ cần thống kê các công việc có tính đặc thùKinh doanh

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu: Chính phủ cần thống kê các công việc có tính đặc thùChính phủ cần rà soát, thống kê những công việc, ngành nghề có sự khác biệt lớn giữa tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu để có thể nâng hoặc giảm tuổi nghỉ hưu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply