Đề xuất lương tối thiểu thêm 240.000 đồngKinh doanh

Theo đó, mức 4,42 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc vùng I, vùng II là mức 3,92 triệu đồng/tháng, vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng và vùng IV là mức 3,07 triệu đồng/tháng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply