Đề xuất lệ phí cấp lại thẻ Căn cước công dân là 70.000 đồngKinh doanh

Đề xuất lệ phí cấp lại thẻ Căn cước công dân là 70.000 đồngTheo dự thảo cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam lệ phí là 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply