Đề xuất giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống còn 30%Kinh doanh

Đề xuất giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống còn 30%Dự thảo Thông tư đưa ra 2 phương án cho lộ trình thực hiện giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tại các ngân hàng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply