Đề xuất buộc chủ đầu tư bồi thường cho người dân nếu bỏ hoang dự ánKinh doanh

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (tỉnh Phú Thọ) cho rằng, Chính phủ cần rà soát lại các dự án treo, quy hoạch không thực hiện để xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply