Đế chế Samsung và chính phủ Hàn Quốc đã đưa đất nước trở thành con rồng châu Á như thế nào?Kinh doanh

Đế chế Samsung và chính phủ Hàn Quốc đã đưa đất nước trở thành con rồng châu Á như thế nào?Vào những năm 1950, Hàn Quốc từng là một trong những đất nước nghèo nhất châu Á. Nhưng chỉ trong vòng vài thập kỷ, rất nhiều chaebol – tập đoàn gia đình đã tạo nên những thương hiệu hàng đầu và đôi khi còn là bộ mặt của các ngành công nghiệp, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những đất nước giàu mạnh nhất thế giới.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply