ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Một số cán bộ công chức sống như chúa rừng xanh!Kinh doanh

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Một số cán bộ công chức sống như chúa rừng xanh!Theo ông Nhưỡng, điều này dẫn tới làm giảm sút niềm tin của cử tri, của nhân dân vào những cán bộ này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply