Đầu tư tuyến tàu điện 15.000 tỷ Đà Nẵng – Hội An thế nào?Kinh doanh

Đầu tư tuyến tàu điện 15.000 tỷ Đà Nẵng - Hội An thế nào?Đà Nẵng kêu gọi sự hợp tác đầu tư dự án tàu điện nối Đà Nẵng – Hội An (Quảng Nam) bằng nguồn vốn vay ODA hoặc PPP.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply