Đầu tư Nam Long: Chủ tịch đã hoàn tất mua thêm 500.000 cổ phiếu nâng sở hữu lên 14,68%Kinh doanh

Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Nam Long, ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào 500.000 cổ phiếu NLG theo đúng số lượng đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh từ ngày 06/06/2018 đến ngày 05/07/2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply