Dầu thực vật Tường An (TAC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%Kinh doanh

Dầu thực vật Tường An (TAC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%Năm 2019 Dầu thực vật Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.854 tỷ đồng, giảm 12%; lãi trước thuế đi ngang, ước đạt 136 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply