Đất Xanh (DXG): Tăng trưởng "nóng", lãi lớn nhưng dòng tiền liên tục âmKinh doanh

Trước việc cổ đông kiến nghị chia cổ tức bằng tiền mặt, Chủ tịch Đất Xanh (DXG) ông Lương Trí Thìn khẳng định: “Đất Xanh đang cần đầu tư, chia cổ tức bằng tiền sẽ làm doanh nghiệp suy yếu”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply