Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lạiKinh doanh

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo trường hợp có khó khăn, vướng mắc UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban ngành báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết .
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply