Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sátKinh doanh

Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sátTăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát – đây là một trong những nội dung mới mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ đưa vào Dự thảo Thông tư 12 sửa đổi về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đường bộ thời gian tới.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply