Đảng đề cử chấp nhận loại công chúa Thái Lan ra khỏi danh sách tranh cử Thủ tướngKinh doanh

Đảng Thai Raksa Chart trong tuyên bố đưa ra vào ngày thứ Bảy cho thấy đảng sẽ tuân theo những quy định của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, hiến pháp và truyền thống của Hoàng gia.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply