Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh thỏa hiệp:Cơ hội chấm dứt bế tắc Brexit?Kinh doanh

Chính phủ Anh ngày 7/4 để ngỏ khả năng thỏa hiệp với Công đảng đối lập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội để rời Liên minh châu Âu với một thỏa thuận.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply