Dân “tố” thu vượt tiền nước: Hàng trăm đồng hồ được kiểm định phát hiện không đạt chuẩnKinh doanh

Cùng với đồng hồ tổng sau khi được kiểm định, phát hiện sai số, đại diện cư dân lại vừa cho biết, kết quả kiểm định mới nhất các đồng hồ nhỏ phát hiện hàng trăm chiếc không đạt chuẩn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply