Đắn đo với BHXH tự nguyệnKinh doanh

Tham gia BHXH tự nguyện, người lao động chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong khi chế độ về thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ có ở BHXH bắt buộc
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply