Dân buôn online sẵn sàng thức xuyên đêm để “canh” Black FridayKinh doanh

Xác định “Black Friday” là dịp lớn để hốt bạc, giới buôn hàng online huy động cả người nhà trực chiến thâu đêm suốt sáng để “săn” hàng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply