Đạm Phú Mỹ dự chi hơn 195 tỷ đồng trả cổ tức còn lại của năm 2018Kinh doanh

Tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông Đạm Phú Mỹ có thể nhận được 391 tỷ đồng cổ tức cho năm 2018, tương ứng tổng tỷ lệ 10%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply