Đạm Cà Mau: Ước lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 570 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch nămKinh doanh

Theo Đạm Cà Mau, kết quả kinh doanh của DCM hoàn thành vượt mức kế hoạch do sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán thực tế cao hơn kế hoạch, cùng với đó là doanh thu hoạt động tự doanh tăng trên 10%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply