Đại biểu: Doanh nhân nước ngoài cũng phải ngần ngại với “bí mật Nhà nước”Kinh doanh

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn cho rằng, nếu như cộng đồng doanh nhân nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn với Việt Nam, người ta đọc Luật Bí mật Nhà nước thì sẽ hết sức ngần ngại trong việc giao tiếp, hội thảo, đàm phán, thương lượng, gửi tài liệu qua các email…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply