“Đại án” Phạm Công Danh: Có thu hồi 6.126 tỷ đồng từ ba ngân hàng?Kinh doanh

Tài liệu điều tra xác định rõ: việc các ngân hàng cho vay có vi phạm và Phạm Công Danh đã sử dụng tiền vay trái pháp luật nên việc thu hồi tài sản như đề nghị của đại diện VKS tại phiên toàn như nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply