Đa số ứng dụng diệt virus trên Google Play vô dụngKinh doanh

Thay vì bảo vệ thiết bị Android trước phần mềm độc hại, nhiều ứng dụng diệt virus có trên cửa hàng Google Play nhắm đến mục đích khác.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply