Đà Nẵng: Xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trungKinh doanh

Đà Nẵng: Xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trungMới đây, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc giữa đoàn giám sát HĐND thành phố với Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý hiệu quả hoạt động của dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply