Đà Nẵng: Thừa 14.589 lô đất tái định cư, dân mất đất sản xuất, mất việcKinh doanh

Đó là số liệu được nêu trong báo cáo 24/BC-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng về kết quả giám sát chuyên đề đối với hoạt động đầu tư công trên địa bàn TP trong 15 năm, từ 2003 (được công nhận đô thị loại I trực thuộc TƯ) đến 2017
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply