Đà Nẵng sẽ công bố 500 lô đất cho doanh nghiệp, người dân đấu giá công khaiKinh doanh

Đà Nẵng sẽ công bố 500 lô đất cho doanh nghiệp, người dân đấu giá công khaiUBND TP. Đà Nẵng vừa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đến chậm nhất là cuối tháng 7/2019 sẽ công bố 500 lô đất, công khai đưa ra cho doanh nghiệp, người dân đấu giá.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply