Đà Nẵng sai phạm hơn 156 tỷ đồng khi chuyển đổi 52 nhà, đất côngKinh doanh

Trong giai đoạn 2010 – 2016, Đà Nẵng đã chuyển đổi 52 cơ sở nhà, đất sang mục đích khác và để xảy ra sai phạm hơn 156 tỷ đồng trong thu tiền sử dụng đất.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply