Đà Nẵng rút lại đề nghị thu hồi đất đối với 81 dự ánKinh doanh

Đà Nẵng rút lại đề nghị thu hồi đất đối với 81 dự ánNgày 5/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Tờ trình số 9429/TTr-UBND rút tên 81 công trình, dự án ra khỏi danh mục đề nghị HĐND TP (tại kỳ họp thứ 9 sắp tới) thông qua việc thu hồi đất năm 2019
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply