Đà Nẵng: Phát hiện sai phạm hơn 40,6 tỷ đồng, 3,1 nghìn m2 đấtKinh doanh

Chánh Thanh tra Đà Nẵng Trần Huy Đức cho biết, sau khi kế hoạch thanh tra năm 2018 được phê duyệt, Thanh tra thành phố đã tập trung điều chỉnh, xử lý nội dung kế hoạch thanh tra giữa các ngành và địa phương để tránh trùng lắp, chồng chéo và cùng thanh tra các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply